Warto zobaczyć

Jesteś tutaj: Strona główna / Przyjęcia / Warto zobaczyć

Zamek Królewski w Łęczycy – budowla obronna wzniesiona przez króla Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej w latach 1357-1370. Zamek jest siedzibą łęczyckiego muzeum. Jest jednym z typowych architektonicznych założeń kazimierzowskich. Zajmował południowo-wschodnią część miasta. W swoich murach gościł trzech polskich królów: Władysława Jagiełłę, Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta III Wazę. (ok. 14 km) www.zamek.leczyca.info.pl

Ratusz w Łęczycy – piętrowy budynek, położony w centrum miasta. Wybudowany w latach 1787- 1790 w stylu klasycystycznym. Projekt został wykonany przez architekta królewskiego Jakuba Kubickiego. Na początku XX wieku został gruntownie przebudowany. Dodano balkon na piętrze, obniżono dach oraz zmieniono profil gzymsów. Zmieniło to jego pierwotny wygląd. W zachodniej ścianie umieszczona jest marmurowa płyta z roku 1788, która upamiętnia jego wybudowanie. Przez większość swojego istnienia ratusz był siedzibą władz miejskich. Sytuacja zmieniła się w latach 60- tych XX wieku. (ok. 14 km) www.leczyca.info.pl

Archikolegiata w Tumie – Kolegiata w Tumie koło Łęczycy stanowi jeden z najciekawszych przykładów sztuki romańskiej w Polsce. Wybudowana została w latach 1141-1161, na miejscu wcześniej istniejącego tu opactwa benedyktynów pod wezwaniem NMP datowanego na około 1000 rok, założonego być może przez św. Wojciecha wędrującego przez kraj na dwór Bolesława Chrobrego, a potem do Prus lub przez osoby z jego otoczenia (ok. 23 km)

Ruiny zamku w Besiekierach – stanowią jeden z nielicznych przykładów średniowiecznego budownictwa ceglanego w województwie łódzkim, zarazem należą do grupy największych założeń obronnych zlokalizowanych na terenie historycznej Ziemi Łęczyckiej. Mimo XVII-wiecznej przebudowy i znacznego zniszczenia warownia utrzymała swój późnogotycki charakter. Do dziś zachował się pełen obwód zamkowych murów z ruiną domu mieszkalnego do wysokości jednej kondygnacji i reliktami podziałów wewnętrznych. (ok. 41 km) Więcej…

Zespół zamkowo-parkowy w Uniejowie – o powierzchni 34 ha, który stanowią: XIV – wieczny Zamek – budowla gotycka wzniesiona w latach 1360-1365, dawna rezydencja arcybiskupów gnieźnieńskich,w XVIw.przebudowany w stylu renesansowym, w okresie wojennym ze Szwedami spustoszony zniszczony,po upadku powstania listopadowego przebudowany przez hrabiego Aleksandra Tolla,odrestaurowany w latach 1956-1976; park założony w połowieXIX w. – uchodzi za jeden z najpiękniejszych zachowanych parków podworskich w centralnej Polsce. (ok. 27 km) Więcej…

Kulmhof Am Ner – pierwszy stacjonarny obóz masowej zagłady założony przez Niemców zanim jeszcze przystąpiono do realizacji planu „Endloesung” (ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej). To właśnie w miejcowości Dąbie zapoczątkowano proces zabijania przy użyciu gazów trujących, który następnie wykorzystano w Bełżcu, Sobiborze, Treblince i Brzezince ( Auschwitz-Birkenau). (ok. 42 km) Więcej…